• Hotline - Hà Nội :    0986.354.136 - 0906.255.245
  Hotline - TP-HCM :  093.758.5691 - 091.999.5223
  Hotline - Đồng Nai : 0904.638.739

   
  Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hàng
 • Phần mềm quản lý bán hàng

  •   phần mềm quản lý bán hàng cung cấp rss

Hướng dẫn sử dụng video OkayPos

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  VIDEO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG VTEXPOS

- HƯỚNG DẪN TẢI VỀ MÁY, CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM- HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN  : ĐƠN VỊ , NHÓM HÀNG, NHÀ CUNG CẤP, MẶT HÀNG TRONG PHẦN "TỔNG HỢP"- HƯỚNG DẪN NHẬP HÀNG:  TỪ NHÀ CUNG CẤP, CHUYỂN NỘI BỘ, XUẤT TRẢ NHÀ CUNG CẤP  XEM DANH SÁCH GIAO DỊCH , TỒN KHO ,  BÁO CÁO

Xem thêm
Seo,   webmaster,   internet marketing,  

>>   Những bài liên quan
 •   phần mềm quản lý bán hàng cung cấp rss