• Hotline - Hà Nội :    0986.354.136 - 0906.255.245
  Hotline - TP-HCM :  093.758.5691 - 091.999.5223
  Hotline - Đồng Nai : 0904.638.739

   
  Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hàng
 • Phần mềm quản lý bán hàng

  •   phần mềm quản lý bán hàng cung cấp rss

quản lý thu chi


Phần mềm quản lý thu chi tiền mặt

Phần mềm quản lý thu chi tiền mặt

Trong bán hàng vấn đề quản lý thu chi tiền mặt là điều cần thiết, phần mềm này sẽ hỗ trợ thu chi trong quản lý tiền , kịp thời thu chi tồn quỹ tiền mặt


Phần mềm quản lý thu chi

Phần mềm quản lý thu chi

500,000

Phần mềm quản lý thu chi thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình....
- Quản lý danh sách quỹ
- Lập phiếu thu, chi theo từng quỹ
- Thống kê danh sách phiếu thu, phiếu chi theo quỹ, thành viên ....
- Tổng hợp thu chi từng quỹ tại thời điểm, theo ngay, tháng, năm.
- Biểu đồ thu chi theo ngày, tháng, năm.


tải /FileUpload/DocUser/VtexCashSetup.rar miễn phí