• Hotline - Hà Nội :    0986.354.136 - 0906.255.245
  Hotline - TP-HCM :  093.758.5691 - 091.999.5223
  Hotline - Đồng Nai : 0904.638.739

   
  Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hàng
 • Phần mềm quản lý bán hàng

  •   phần mềm quản lý bán hàng cung cấp rss

nhà cung cấp


Của hàng Botanika

Của hàng Botanika

- Phiên bản phần mềm OkayStock - Quản lý bản buôn công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng - Quản lý theo mã vạch nhà cung cấp - Sử dụng trên 1 máy đơn - Địa chỉ: 45 Nguyễn Quý Đức ,Q2 ,TPHCM