• Hotline - Hà Nội :    0986.354.136 - 0906.255.245
  Hotline - TP-HCM :  093.758.5691 - 091.999.5223
  Hotline - Đồng Nai : 0904.638.739

   
  Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hàng
 • Phần mềm quản lý bán hàng

  •   phần mềm quản lý bán hàng cung cấp rss

Phần mềm bán hàng

Hướng dẫn sử dụng video OkayPos

- Hướng dẫn tải phần mềm về máy, cài đặt và cấu hình hệ thống...

- Hướng dẫn "Tổng hợp"  đăng ký  đơn vị, nhóm hàng, mặt hàng, nhà cung cấp...

- Hướng dẫn nhập kho, xuất chuyển nội bộ, xuất trả nhà cung cấp báo cáo ...

- Hướng dẫn bán lẻ, trả lại, xóa giao dịch, báo cáo ...

- Thông tin hữu ích về phần mềm

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  VIDEO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG VTEXPOS

- HƯỚNG DẪN TẢI VỀ MÁY, CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM- HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN  : ĐƠN VỊ , NHÓM HÀNG, NHÀ CUNG CẤP, MẶT HÀNG TRONG PHẦN "TỔNG HỢP"- HƯỚNG DẪN NHẬP HÀNG:  TỪ NHÀ CUNG CẤP, CHUYỂN NỘI BỘ, XUẤT TRẢ NHÀ CUNG CẤP  XEM DANH SÁCH GIAO DỊCH , TỒN KHO ,  BÁO CÁO